Terug naar de eerste pagina

Info | Forum
~~~
Tichelwurk - Stiens | Huizen en bewoners | Foto's

 
 

Foto's van TichelwurkTichelwurk 'Súd' in de eerste helft van de 20e eeuw, vermoedelijk voor het huis met het huidige nummer 10. Opvallend zijn de vele huizen (veel meer dan tegenwoordig) en de leilindes op de hele streek. In de tweede wereldoorlog zijn veel bomen gekapt om als brandstof te dienen. Deze foto is als prentbriefkaart uitgegeven.Tichelwurk 'Noard' in de eerste helft van de 20e eeuw. Het eerste huis op de foto is de huidige nummer 5. De volgende huizen, nummer 4 en 3, staan er ook nog, de huizen daarna (aan het water) zijn allemaal verdwenen. Achteraan is in 1932 de school gebouwd, die tegenwoordig als woonhuis dienst doet. Ook deze foto is als prentbriefkaart uitgegeven.Een luchtfoto van Tichelwurk rond 1950. Middenin het boerenbedrijf van Minnema (nr 9, nu woonboerderij), naar links de nummers 10 en 11. Linksboven is het stuk land zichtbaar dat men 'De Fenne' noemde en dat 's winters onder water stond. Na vorst schaatsten de Tichelwurkers daar.Tichelwurk rond 1970; van links naar rechts de nummers 13, 11 en 10 (foto friesfotoarchief.nl)