Terug naar de eerste pagina

Info | Forum
~~~
Tichelwurk - Stiens | Huizen en bewoners | Foto's

 
 

Huizen, bewoners en fabriek op het Stienzer Tichelwurk

- Tichelwurk nummer 11 (1948 - 1964): Jan en Geertsje de Jager
- Familie Dijkstra-De Boer; de steenfabriek

Tichelwurk bestaat uit 14 woningen, waarvan twee boerderijen. Vroegere bewoners spreken van een Tichelwurk Noord en Tichelwurk Zuid. De scheiding lag bij de Kleisloot (Klaaisleat). Grappig is dat ook de huidige bewoners deze benamingen gebruiken, met nog een toevoeging: Tichelwurk Buitengebied.

Tichelwurk Noord telt 6 huizen: nr 2 (de voormalige school), nr 3 (o.a. voormalig beurtschipper), nr 4, nr 5 (vroegere kruidenier), nr 6 en nr 7. Dan volgt het bruggetje over de Kleisloot. Op Tichelwurk Zuid vind je nr 9 (nu woonboerderij), nr 10 (bakkerij en kerk geweest), nr 11 (voormalig kruidenier), nr 13, nr 20 (voormalig arbeidershuisje van de boerderij) en nr 21 (boerderij in bedrijf). Verder langs de Ee volgt 'het buitengebied' van het Tichelwurk, met het voormalige boerderijtje nr 22/23 (Het Koekoeksbos) en tot slot de boerderij in bedrijf nr 24 (tegenover Wyns gelegen).

Er missen verscheidene huisnummers, de meeste van die woningen zijn halverwege de twintigste eeuw afgebroken. Vr de huidige nummering moet er nog een andere geweest zijn, toen de bebouwing op het Tichelwurk ng anders was.